Facilitámosche as claves para seguir adiante

Queremos acompañarte na volta á normalidade da tua actividade. Por iso, poñemos a túa disposición unha sinxela ferramenta destinada a que ti mesmo avalíes o nivel de preparación do teu establecemento para afrontar a situación actual. Ademais, darémosche as claves para garantir a seguridade e a confianza entre os teus traballadores e clientes.

Completa este formulario

Enviarémosche un correo electrónico cun enlace de acceso exclusivo para a túa empresa

Ao finalizar o cuestionario, recibirás un informe coa túa avaliación

En caso de cumprir os requisitos poderás solicitar a túa adhesión ao Programa Comercio Seguro Galicia (Só Formulario Comercio)O Programa Comercio Seguro Galicia é unha iniciativa que permitirá ao teu negocio ter un distintivo físico e visual que certificará que se adheriu ao Programa no que se recollen medidas de prevención, limpeza e hixiene e protección contra a COVID-19.

Facilitámosche por correo un vinilo adhesivo para que o poidas colocar no teu establecemento e que acredita a súa adhesión ao Programa.
 • Identificación da empresa

  Características

  Código de seguridade

  Acepto as condicións e termos de uso. A Xunta de Galicia, como responsable do tratamento dos datos persoais proporcionados, infórmalle que os datos serán tratados conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de ditos datos (RGPD).

  Os seus datos persoais serán tratados de forma confidencial polos procesadores de datos que proporcionan os Servizos. Todos os procesadores de datos que tratan os seus datos persoais utilizaranos coa única finalidade de proporcionar os servizos e estarán suxeitos ás obrigacións do RGPD e a aquelas outras leis aplicables.

  Con carácter xeral, os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para atender a solicitude do usuario ou mentres non se solicite a súa supresión e, en ningún caso, serán utilizados para fins distintos sen o seu consentimento. En calquera momento, o usuario poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición dos datos nos termos establecidos pola lei na seguinte dirección: comerciosegurogalicia@xunta.gal

 • Identificación da empresa

  Características

  Código de seguridade

  Acepto as condicións e termos de uso. A Xunta de Galicia, como responsable do tratamento dos datos persoais proporcionados, infórmalle que os datos serán tratados conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de ditos datos (RGPD).

  Os seus datos persoais serán tratados de forma confidencial polos procesadores de datos que proporcionan os Servizos. Todos os procesadores de datos que tratan os seus datos persoais utilizaranos coa única finalidade de proporcionar os servizos e estarán suxeitos ás obrigacións do RGPD e a aquelas outras leis aplicables.

  Con carácter xeral, os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para atender a solicitude do usuario ou mentres non se solicite a súa supresión e, en ningún caso, serán utilizados para fins distintos sen o seu consentimento. En calquera momento, o usuario poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición dos datos nos termos establecidos pola lei na seguinte dirección: comerciosegurogalicia@xunta.gal

Por favor, proporciona respostas reais e fiables. As respostas que deas non terán ningún tipo de efecto ou consecuencia nas decisións da Xunta de Galicia. A finalidade desta enquisa de autoavaliación é proporcionar recomendacións que sexan de utilidade para a túa empresa. Comproba que os datos facilitados durante o proceso de rexistro son correctos, dado que, tras o seu envío á aplicación, non será posible modificalos.

Se precisas axuda, envía un correo a comerciosegurogalicia@xunta.gal ou descarga o manual de usuario  aquí